Pečovatelky

 Prioritou naší agentury je zajistit Vašemu dítěti tu nejlepší péči odborně kvalifikovanou chůvou!

 

 • Výběru pečovatelek věnujeme maximální pozornost
 • Všechny mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • Základním požadavkem je praxe s péči o děti  pod odborným dohledem a kladný vztah k nim
 • U věkové kategorie děti do 1 roku věku doporučujeme klientům pečovatelky se zdravotnickým vzděláním
 • Ke starším dětem doporučujeme pečovatelku se vzděláním pedagogickým
 • Každá pečovatelka prochází výběrových řízením, jehož součástí je ústní pohovor a praktická část v dětském koutku, kde uchazečky přímo vidímě při práci s dětmi. Vedle vzdělání a praxe probíráme zájmy, schopnosti a různé dovednosti, kterými by pečovatelka mohla přispět k rozvoji Vašeho dítěte, pozorujeme způsob verbální i nonverbální komunikace pečovatelky, simulujeme situace, do kterých se pečovatelka může během práce s dětmi dostat a hodnotíme způsob navrženého řešení
 • Velký důraz klademe na osobnost pečovatelky.  Lidská stránka věci a odborné vzdělání je nejlepší kombinací pro úspěšnou práci s dětmi
 • Všechny pečovatelky, které pracují pro Naši agenturu, jsou starší  21 let,  převážně studují na vyšších odborných a vysokých školách a jsou výhradně nekuřačky
 •  Každá pečovatelka pracující v naší agentuře absolvuje řádné proškolení a přípravu na práci s dětmi v rodinách našich klientů, jehož součástí je i zdravotnické minimum
 • Bezúhonnost pečovatelek je samozřejmostí
 • Všechny pečovatelky absolvují kurz I. pomoci u Českého červeného kříže zaměřený na úrazy u dětí.

 

        Při ústním pohovoru pečovatelky předkládají: 
 • Kopii maturitního vysvědčení
 • Doklad o dalším dosaženém vzdělání
 • Doklady o absolvovaných kurzech
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat práci pečovatelky (ne starší než 3 měsíce)
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • Reference z předchozí praxe
 • Potvrzení o studiu