Dětský koutek

Pokud potřebujete zajistit pečovatelku v dětském koutku ve Vašem fitcentru, neváhejte nás kontaktovat.

 

Provozní řád dětského koutku:

 • v koutku hlídají pečovatelky, které jsou řádně proškolené pro práci s dětmi
 • mají bohaté zkušenosti s kolektivem dětí
 • pečovatelky vytváří program úměrný věku dětí, které se v koutku sejdou
 • pečovatelky navozují pohodové klíma v koutku pro strávení příjemných chvil pro děti
 • pečovatelky jsou připravené na krizové situace, které v koutku mohou nastat. Znají jednotlivé vývojové etapy dítěte a umí na ně reagovat
 • pečovatelky se vždy snaží od rodičů zjistit co nejvíce informací o dítěti pro bezproblémový chod hlídání
 • nezadaptuje-li se dítě na koutek do 10ti minut, je rodič povinen si jej z koutku vyzvednout bez finanční náhrady
 • do koutku mají přístup děti ve věku od 0 do 8 let
 • na 1 pečovatelku může být přítomno max. 5 dětí
 • pobyt v dětském koutku je nutné rezervovat  min. den předem do 12:00 hod.
 •  dítě, jehož pobyt v koutku není řádně zarezervován, nemusí být do koutku přijato
 • nemocné dítě ( infekčně) nemůže být do koutku přijato
 • děti je nutné do koutku přezouvat
 • oděvy dětí ukládejte v šatně, za věci ponechané v koutku neručíme