Hlídání dětí - Co nabízíme?

 • jednorázové nepravidelné hlídání dětí všech věkových kategorií
 • pravidelné dlouhodobé hlídání dětí všech věkových kategorií
 • hlídání převážně v domácnosti klientů z důvodu nejpřirozenějšího prostředí dítěte
 • po domluvě lze zajistit i nárazové hlídání v domácnosti pečovatelky
 • hlídání pouze na území města Brna a v jeho blízkém okolí (spojení MHD)
 • při pravidelném hlídání zajištění stálé pečovatelky
 • hlídání ve dne i v noci
 • hlídání o víkendech a státních svátcích
 • v případě onemocnění chůvy možnost zajištění chůvy náhradní
 • aktivní péči o svěřené děti - pečovatelky tvoří program pro děti úměrně k jejich věku, dbají na všestranný vývoj dítěte - pohyb, kreativitu, rozvoj fantazie a logického myšlení, výtvarné techniky, učení prožitkem, poznávání svého okolí, socializace mezi ostatními dětmi - dospělými, hry s hudbou a na hudbu, hry pro rozvoj smyslů, osvojování si hygienických návyků apod.
 • zajištění zvyklostí a denního režimu dítěte
 • profesionální chůvu námi řádně prověřenou a proškolenou pro práci s dětmi od nejútlejšího věku
 • diskrétnost, ohleduplnost a lidskost při komunikaci s dětmi i klienty
 
         Doplňkové služby při hlídání:

 

 • hlídáme děti během jejich nemoci
 • doprovázíme děti do školky, školy, zájmových kroužků  *
 • doprovázíme děti k pediatrům *

 

 

 !Vzhledem k naprosté soustředěnosti na péči a bezpečnost dětí, neposkytuje naše agentura služby spojené s úklidem a chodem domácnosti!

 

 

 

*Tato služba nemůže být vykonávána samostatně. Pouze jako návaznost na hlídání.